5:15
 
12:45
 
5:15
                     
6:36
8:15
Ml Cassim Randeree
 
4:17
 
5:45
 
5:58
 
12:09
Fajar Azaan : 5:00     Zuhr Azaan : 12:30     Asr Azaan: 5:00     Esha Azaan: 8:05
490 King Cetshwayo (Jan Smuts) Highway, Mayville, Durban                      View these times at www.salaahboard.co.za